Samarbetspartner

SAMARBETSPARTNER

 

Under den tid som Malevik Utveckling och Psykologi AB har varit aktivt så har några samarbetspartners varit dessa.

Gislaveds kommun

Barn och utbildningsnämnden

 

Konsultuppdrag som psykolog mot elevhälsan

 

I Gislaved så har jag arbetat mot grundskolan som psykolog inom elevhälsan. Fokus har varit på utredningar av elever med inriktning mot att kunna stötta skolan i de anpassningar som det funnits behov för. Arbetet innefattar även kontakt med föräldrar och ev remitering till främst BUP. Jag har även handlett och konsulterat både rektorer och pedagoger i olika ärenden. Min roll har även innefattat ett övergripande ansvar för det psykologrelaterade uppgifter som funnits och också samarbetet med andra konsulter på plats.

Kommunhälsan

Varbergs kommun

 

Konsultuppdrag med i huvudsak inriktning mot individärenden

 

På Kommunhälsan, som är kommunens egen företagshälsa, har jag i huvudsak arbetat med att möta individer som har haft stress- och utmattningsproblematik i samtal. Det har även innefattat trepartssamtal där chef och medarbetare möts tillsammans med personal från Kommunhälsan. Jag har arbetat med några föreläsningar och även träffat grupper i stödjande eller utvecklande syfte

 

 

Böskolan

Friskola i Göteborg

 

Psykolog inom elevhälsan

 

På Böskolan arbetar jag som psykolog och deltar i skolans elevhälsoteam. Det är en konsultativ roll gentemot både pedagoger och skolans andra profession utifrån psykologisk kunskap. Jag utför även utredningar och skriver remisser då behov finns. Har även en konsultativ roll mot föräldrar.

 

Partille kommun

Barn och utbildningsförvaltningen

 

Utredningsuppdrag

 

Partille kommun är en tidigare arbetsgivare för mig och efter jag startat egen verksamhet så har jag gjort utredningsuppdrag för dem.

 

 

Anette Stockhaus

 

Legitimerad psykolog. Avslutade utbildningen på Göteborgs universitet 2007 och har efter det arbetat som psykolog inom skola, företagshälsa, BVC, missbruksproblematik och som konsult med varierande uppdragsgivare.

Ta kontakt

För kommande samarbete kontakta Anette på

anette@malevik.nu