Psykologen

Anette

Stockhaus

egenföretagare, leg psykolog, handledare, konsult

 

 

"Varför ska jag använda en legitimerad psykolog istället för någon annan beteendevetare eller konsult?"

 

Som psykolog har man en gedigen och sammanhållen universitetsutbildning som pågår under 5 år och för att sen få sin legitimation krävs ytterligare 1 år av praktisk tjänstgöring (PTP).

 

Utbildningen täcker många områden från hälsa till ohälsa, människans utveckling, kunskaper om hjärnans funktioner och uppbyggnad, samspel, kommunikation, olika psykologiska teorier, diagnostisering, utredning, terapi osv, osv. Utöver det så läser man om grupper och organisationers fungerande och hur man kan förstå och bemöta det.

 

Psykologlegitimation utfärdas sen av Socialstyrelsen och är en kvalitetssäkring för dig som klient. Den innebär bland annat att man arbetar under tystnadsplikt, det finns en journalföringsplikt vid arbete inom hälso- och sjukvård och man måste följa vetenskap och beprövad erfarenhet i sitt yrkesutövande.

 

Ytterligare en säkerhet som klient är att man kan anmäla en behandlande psykolog till IVO (Institutionen för vård och omsorg) om något går fel eller man blir illa behandlad.

 

 

"En psykologlegitimation är en garanti för att en yrkesutövare har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att hen bedöms vara lämplig att utöva yrket.

Legitimation är ett uttryck för att yrkesutövaren står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser.

Det innebär också att samhället kan reagera genom att återkalla legitimationen om yrkesutövaren missköter sig allvarligt. " ( Från psykologförbundets hemsida)

 

 

Som yrkesutövande psykolog behöver du även ha en patientförsäkring

Anette Stockhaus

 

Legitimerad psykolog. Avslutade utbildningen på Göteborgs universitet 2007 och har efter det arbetat som psykolog inom skola, företagshälsa, BVC, missbruksproblematik och som konsult med varierande uppdragsgivare.

Ta kontakt

För kommande samarbete kontakta Anette på

anette@malevik.nu